Fra en spesialist for hver finger til å tenke hele mennesket

Fra en spesialist til hver finger til å tenke hele mennesket - det er hva vi syke trenger

Da jeg ble veldig syk etter å ha tatt Xolair, for å få bukt med kronisk elveblest/urticaria, spurte jeg legen om det ikke fantes noe innen helsevesenet som kunne se hele meg.

Gjett hva jeg fikk til svar? Nei, dessverre! I vår tid så er det en spisialist for hver finger. Så der sto jeg med en klar intuisjon og visshet om at det ikke lenger var snakk om Elveblest eller Sjøgrens syndrom, ME eller matogintoleranse m.m. som feiler meg. Det er mye bredere enn hver og en diagnose kan fortelle meg.

Holistisk, persontilpasset helsevesen

Holisme (fra gresk ὅλος holos, hel , fullstendig) er en filosofisk eller vitenskapsteoretisk retning der hovedessensen kan oppsummeres slik: «Helheten er mer enn summen av dens deler».

Helt hva jeg tenker om mange av oss som sliter med at det ene etter det andre baller på seg av diagnoser og tilstander. og det mer enn summen av dens deler.

De siste årene har forskningen/vitenskapen begynt å se et større bilde, nemlig at vi må ses som hele mennesker når det gjelder sykdom. Hurra!!! Det vil si at pasienten også inkluderes i å finne ut hva som skal til for å få bedre helse. Vi vil gå fra å være pasient til aktient + mye ny kunnskap, ikke minst om mage/tarm.

«Som svar på den voldsomme økningen i kroniske sykdommer skal EU og Norden og Norge inkludert gjennomføre et paradigmeskift i helstjenester innen 2030 – fra dagens reaktive og diagnosefokuserte helsevesen til et mer involverende, holistisk, preventivt, forebyggende og persontilpasset helsevesen». –Sitat: Funksjonell Medisinsk Institutt-

Her er det en artikkel som sier noe om hva som er i ferd med å røre på seg, og gir utrolig mange mennesker et håp om å finne legedom for sine syke tilstander. Her har du en lenke til hvor du kan lese mer om dette:

EU MED NYTT «HOLISTISK» FOKUS PÅ AUTOIMMUNE SYKDOMMER.

Jeg ønsker et persontilpasset helsevesen velkommen!

Legg igjen en kommentar